ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی:

خراسان رضوی- مشهد- بزرگراه آسیایی- آزادی ۹۱- سعادت ۴- پلاک ۴- واحد ۴

تلفن: ۳۶۵۷۲۵۸۲-۰۵۱

آدرس کارخانه:

خراسان رضوی- چناران-شهرک صنعتی چناران- صنعت ۱۰- پلاک ۶

تلفن: ۶۴ الی ۴۶۱۳۹۴۵۹-۰۵۱

فاکس: ۴۶۱۳۹۴۵۶-۰۵۱

رایانامه:

Nasr.Dalya@Gmail.com

دیدگاه مسدود است.