پودر آب پنیر سفید

آب پنیر تازه موزورلا پس از طی  فرآیند چربی گیری و پاستوریزاسیون , تغلیظ و به روش افشان خشک و تهیه می گردد . پودر آب پنیر سفید NDCO  به دلیل داشتن  خصوصیات عملکردی و پروتین بالا (10-14) منحصر به فرد بوده و به عنوان جایگزینی مناسب برای پودر شیر خشک فرموله در محصولات غذایی بکار می رود.همچنین این ویژگی خاص سبب گردیده این محصول منبع مناسبی برای افزایش ارزش تغذیه ای شمرده شود.

جدول آنالیز فیزیکو شیمیایی و میکروبی

پودر آب پنیر.nasrdalya.com

دیدگاه مسدود است.