پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

امسال نیز شرکت نصر دالیا با هدف ارائه بهترین خدمات به مصرف کنندگان و همکاران در پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات حضور بهم رسانده است . در نمایشگاه امسال  از چند هئیت بازرگانی از کشورهای همجوار در جهت حضور در غرفه شرکت نصر دالیا دعوت بعمل آمده است تا ضمن…

متن کامل