هیچگونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی اعمال نمیشود

logo_nasrdalya_512

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تاکید کرد:  نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با تأکید بر اینکه بازار کشش افزایش قیمت محصولات لبنی را ندارد، گفت: براساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اضطراری صنایع لبنی، هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی اعمال نمی‌شود. به گزارش کانون…

متن کامل