اجرایی شدن بخشنامه افزایش تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی به عراق از مورخ 10 /5 /94

logo_nasrdalya_512

طبق اطلاع واصله از گمرک ج . ا. ا.ایران ، در پی تعلیق موقت اجرای بخشنامه دولت مرکزی عراق مبنی بر افزایش تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی به عراق از مورخ 1/8/2015 (کالاهای صادراتی ایران) اخیرا دستور اجرای مجدد آن را از تاریخ 1/8/2015 (10/5/1394) صادر و در کلیه مرزها…

متن کامل