ريز موجودي كالاهاي اساسي و غير اساسي در ۱۳ بندر

هفته گذشته بود که مصوباتی در رابطه با تسریع در ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک و بنادر از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و در دستور کار دستگاه های ذیربط از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بنادر و گمرک ایران قرار گرفت که بعد از آن گمرک از صاحبان کالاهای دپو شده دعوت کرد تا برای طی فرایند ترخیص طبق مصوبه  اقدام کنند.

طی توافق صورت گرفته قرار شد در مورد کالاهای اساسی بانک مرکزی در مورد اقلام و کالاهایی که به صورت اعتباری خریداری و اعلامیه تامین ارز برای آنها صادر شده به سرعت از گمرک خارج خواهند شد. همچنین درباره کالاهایی که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال ارز داشتند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام می شود.

در مورد کالاهای غیر اساسی نیز مقرر شد که متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک و اعلام به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین منشأ ارز این اقلام اقدام و ترخیص شوند.

 آخرین گزارش از وضعیت موجودی کالا

اما آخرین وضعیت موجودی کالاهای وارداتی در گمرک و بنادر را ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران – به ایسنا اعلام کرده است که نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از هفت میلیون تن کالای غیرکانتینری در بنادر وجود دارد که بالغ بر ۳.۴ میلیون تن آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند.

براساس آمار این مقام مسئول در گمرک ایران تا هشتم مهرماه سال جاری حدود هفت میلیون و ۲۱۸ هزار تن کالای غیرکانتینری در ۱۳ بندر وجود داشته که سه میلیون و ۴۱۰ هزار تن آن را کالاهای اساسی و مابقی را کالاهای غیراساسی تشکیل می‌دهد.

این در حالی است که در بندر امام خمینی (ره) بیشترین انباشت کالا وجود داشته به طوری که ۳.۶۹ میلیون تن کالا در این بندر است که ۲.۳ آن را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد.

همچنین در بندر شهید رجایی ۲.۵۶ میلیون تن کالا که ۴۲۲هزار تن اساسی، از ۱۵۶.۹ هزار تن بندر انزلی، ۱۰۳.۷ تن کالای اساسی، از ۳۶۲.۴ هزار تن بندر امیرآباد، ۳۱۴ هزار تن کالای اساسی، ۴.۹ هزار تن شهید باهنر، ۱.۲ هزار تن کالای اساسی، ۱۳.۱ هزار بوشهر، ۸۹۷ تن کالای اساسی،۹۷.۸ هزار تن چابهار، ۱۹.۴ هزار تن کالای اساسی، ۵۴.۵ هزار تن خرمشهر، ۱.۴ هزار تن کالای اساسی، در بندر لنگه ۱۲.۹ هزار تن کالا وجود دارد که مشمول کالاهای اساسی نیست در بندر آبادان نیز ۵.۸ هزار تن کالا بدون کالای اساسی، نوشهر ۱۵۴.۶ هزار تن که سهم کالاهای اساسی ۱۵۴.۵ هزار تن است. ۷۲.۶ هزار تن فریدون کنار، ۷۲.۶ هزار تن آن کالای اساسی و در بندر آستارا ۲۴.۳ هزار تن کالا که ۱۰.۵ هزار تن آن کالاهای اساسی است.

اما از سوی دیگر موجودی کالاهای کانتینری به ۹۵ هزار و ۶۲۸ کانتینر (TEU) می‌رسد که این رقم تعداد کل کانتینرهای موجود در بنادر و گمرکات را تشکیل می دهد.

از موجودی کالاهای اساسی که شامل هشت قلم گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شکر، روغن خام و دانه‌های روغنی می‌شود عمدتا به ذرت با بیش از ۱.۶ میلیون تن اختصاص دارد.

بیش از ۲۲۱ هزار تن گندم، ۲۹۴.۵ هزار تن جو، ۲۰۱.۴ هزار تن سویا، ۲۳۰ هزار تن برنج ، ۳۹۳.۷ هزار تن شکر، ۴۲۰.۹ هزار تن روغن خام و ۱۹۴.۵ هزار تن دانه‌های روغنی تشکیل داده اند.

چقدر کالای اساسی در کدام بندر وجود دارد؟

اما این‌که در هر یک از بنادر چه میزان و از کدام قلم کالای اساسی وجود دارد گزارش معاون فنی گمرک نشان می‌دهد که در بندر امام خمینی (ره) ۱۳۱.۲هزار تن گندم، ۱.۲۷ میلیون ذرت، ۱۸۸ هزار تن سویا، ۵۱.۴ هزار تن برنج، ۳۲۴.۷ هزار تن شکر، ۱۸۱.۴هزار روغن خام، ۱۵۳.۷ هزار تن دانه‌های روغنی که در مجموع به ۲.۳ میلیون تن می‌رسد.

در بندر شهید رجایی از ۴۲۲.۴ هزار تن کالای اساسی، ۸۴.۶ تن گندم، ۶۱.۷ هزار تن ذرت، ۷.۴ هزار تن برنج، ۶۶ هزار تن شکر، ۲۰۲.۵ هزار تن روغن خام قرار دارد.

در بندر انزلی ۳.۴ هزار تن گندم، ۵۹.۶ هزار تن ذرت، ۳۲.۵ هزار تن جو، ۱.۸ هزار تن سویا، ۴۸ تن برنج، ۳۰۰۰ تن روغن خام، ۳.۱ هزار تن دانه‌های روغنی که در مجموع به ۱۰۳.۷ هزار تن موجودی می‌رسد.

در بندر امیرآباد ۷۵.۳ هزار تن ذرت، ۱۶۸.۲ هزار تن جو، ۱۱.۵ هزار تن سوی، ۳۲.۴ هزار تن روغن خام و ۲۶.۴ هزار تن دانه‌های روغنی با مجموع ۳۱۴ هزار تن کالای اساسی موجود است.

از موجودی ۱۲۳۰ تنی بندر شهید باهنر ۲۵ تن برنج و ۱۲۰۵ تن دانه‌های روغنی است. در بندر بوشهر نیز ۸۹۱ تن برنج قرار دارد. در چابهار از ۱۹.۴ هزار تن کالاهای اساسی ۱۱.۴ هزار تن جو، ۵۰۰۰ تن برنج و ۲.۹ هزار تن شکر است.

در بندر خرمشهر ۱۴۷۴ تن برنج قرار دارد، اما در بندر آبادان و لنگه کالای اساسی موجود نیست. در بندر نوشهر از ۱۵۴.۵ هزار تن کالای موجود، ۹۰.۵ هزار تن ذرت، ۵۲.۵ هزار تن جو، ۱.۴ هزار تن روغن خام و ۹.۹ هزار تن دانه‌های روغنی است.

در فریدون کنار ۴۸.۵ هزار تن ذرت، ۲۴.۱ هزار تن جو قرار دارد که در مجموع به ۷۲.۶ هزار تن کالای اساسی می‌رسد و در آستارا ۱۰.۵ هزار تن کالای اساسی قرار دارد که ۱.۶ هزار تن آن را گندم، ۳.۱ هزار تن ذرت و ۵.۶ هزار تن آن از جو تشکیل شده است.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.