غذاهاي چرب موجب اختلال در ارتباط روده با ساير بدن مي شود

محققان دانشگاه دوک آمریکا در مطالعه بر روی ماهی‌ها در مورد ارتباط مغز و بقیه بدن بعد از غذاخوردن، دریافتند وعده غذایی پرچرب به طورکامل موجب قطع ارتباط روده با سایر نقاط بدن به مدت چند ساعت می‌شود.
آنها سلول‌های enteroendocrine را که به صورت پراکنده در دیواره روده وجود دارند مورد بررسی قرار دادند. این سلول‌ها نقش اصلی را در سیگنال دهی به بدن در رابطه با تمام مسائل مهم در دستگاه گوارش به عهده دارند. همچنین این سلول‌ها با آزادکردن هورمون‌ها، رابطه مستقیمی با سیستم عصبی و مغز دارند.
این سلول‌ها حداقل ۱۵ هورمون متفاوت برای ارسال سیگنال‌ها به بقیه بدن در مورد حرکت روده، احساس سیری، هضم، جذب مواد مغذی، حساسیت انسولین و ذخیره انرژی تولید می‌کنند.
«جان رالز»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «اما بعد از صرف وعده غذایی چرب عملکرد این سلول‌ها برای چند ساعت متوقف می‌شود و ما هنوز نمی‌دانیم این اتفاق خوب است یا بد.»
از آنجائیکه سلول‌های enteroendocrine از عاملان اصلی در روند هضم، احساس سیر بودن و رفتارهای تغذیه‌ای بعدی هستند، از اینرو این خاموشی ممکن است مکانیسمی باشد که موجب می‌شود افراد دارای رژیم غذایی پرچرب، بیشتر غذا می‌خورند.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.