قیمت پودر آب پنیر

در 15 روز گذشته منهتی به 23 مهر ماه قیمت پودر آب پنیر شیرین همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده بطوریکه  قیمت هر تن پودر آب پنیر 906 یورو تعیین گردید. این سیر افزایشی در 18 ماه گذشته بی سابقه بوده است در مقایسه نقطه به نقطه نسبت ب مشابه سال گذشته میلادی از 627 یورو به 906 یورو رسیده است . این وضعیت در بازار داخلی به دلیل انباشت این پودر در ماههای گذشته مقداری متفاوت می باشد و سبب گردیده است که قیمت این محصول با یک روند نزولی اما کند روبرو شود .

دیدگاه مسدود است.