پانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

امسال نیز شرکت نصر دالیا با هدف ارائه بهترین خدمات به مصرف کنندگان و همکاران در پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات حضور بهم رسانده است . در نمایشگاه امسال  از چند هئیت بازرگانی از کشورهای همجوار در جهت حضور در غرفه شرکت نصر دالیا دعوت بعمل آمده است تا ضمن حضور در نمایشگاه و ارائه محصولات شرکت نصر دالیا ، بتوانیم ارتباط خوبی را بین آنان و بازار ایران برقرار نمائیم.

شرکت نصر دالیا از کلیه متخصصین صنعت غذا ، شرکتهای بازرگانی فعال در این حوزه جهت بازدید از غرفه شرکت نصر دالیا در سالن میلاد دعوت به عمل می آورد.

map1395 (1)

دیدگاه مسدود است.