قیمت پودر آب پنیر

آنچه که در چند روز گذشته از روند بازار جهانی دیده می شود سیر صعودی قیمت پودر آب پنیر در اروپا و امریکا می باشد بطوری که نسبت به ماه مشابه در سال 2015 میلادی رشدی در حدود 10 درصدی را داشته و بابت هر تن حدود701 یورو مبادله می گردد.این روند رو به رشد نشان می دهد که در چند ماه پایانی سال 2016 میلادی با افزایش قابل توجه قیمت روبرو باشیم که این فرصت مناسبی برای شرکتهای تولید کننده ایرانیفراهم نموده  که بتوانند در حوزه صادرات این محصول به کشورهای همجوار فعالیت داشته باشند البته ذکر این نکته ضروری است که این تغییرات در بازار داخلی چندان به چشم نخورده و صرفا عرضه برخی محصولات با کیفیت پایین در بازار را به دنبال داشته است .

دیدگاه مسدود است.