قیمت پودر آب پنیر

با توجه به توسان شدید قیمت پودر آب پنیر در بازار جهانی در سال گذشته شرایط برای این محصول مساعد نبود ولیکن طبق پیش بینی هایی که کارشناسان در این خصوص می کردند از ابتدای سال جدید میلادی یعنی 8 ماهه گذشته قیمت این محصول رشد داشته که بخصوص در چهار ماه گذشته رشد قیمتی آن نیز تشدید شده است بطوریکه در مقایسه ایی ماه به ماه بین آگوست سال 2015 و 2016 رشد 7 درصدی را در قیمت شاهد بودیم( تقریبا حدود 673 دلار  در هر تن ) . البته در بازار داخلی با توجه به شرایط رکود حاکم و نیز تاثیر گذاری عناصر مختلف در تولید همچون مقول شکر که مدتی است با رشد شدید روبرو بوده است تولید و به تبع آن تقاضا برای این محصول کاهش داشته است .

اما امید است در نیمه دوم سال با بهبود وضعیت روبرو با شیم

دیدگاه مسدود است.