رییس اتحادیه نان‌های فانتزی : نان گران نشد / با متخلفین برخورد قانونی می‌شود

رییس اتحادیه نان‌های فانتزی گفت: هیچ واحد صنفی اجازه افزایش قیمت نان را ندارد.
 
جوادکرمی- رییس اتحادیه نان‌های فانتزی-در گفتگو با ایلنا گفت: آرد با دوقیمت متفاوت به تولیدکنندگان نان عرضه می شود؛ آرد ۶۶۸ تومانی یارانه ای و آرد ۱۲۵۰ تومانی که در سال جدید با توجه به کاهش قیمت جهانی گندم به قیمت ۹۰۰ تومان عرضه می شود که همین امر یکی از علل عدم افزایش قیمت نان در سال جدید است.
اوافزود: مساله اصلی افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران و سایر هزینه های واحدهای صنفی همچون بیمه و سایر مولفه های تولید است که موجب شده برخی از واحدها بصورت غیرقانونی قیمت نان را افزایش دهند؛ همچنین برخی واحدهای صنفی با توجه به اجاره ای که برای مغازه پرداخت می کنند نرخ نان تولیدی را افزایش داده اند.
رییس اتحادیه نان‌های فانتزی در پایان تاکید کرد: واحدهای صنفی به هیچ عنوان حق افزایش قیمت ندارند و در صورت تخلف با آنان برخورد خواهد شد.
نوشته رییس اتحادیه نان‌های فانتزی : نان گران نشد / با متخلفین برخورد قانونی می‌شود – صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.