قیمت پودر آب پنیر1395/01/08

در سال 1394 قیمت پودر آب پنیر با نوسان فراوان روبرو بود که خود سبب سردرگمی مصرف کنندگان و بازرگانان گردید. از طرفی کاهش قیمت پودر آب پنیر در بازار جهانی سبب گردیده بود که شرکتهای تولیدکننده داخلی در زمینه صادرات به مشکل برخورد نمایند . اما از ماه دسامبر تا کنون قیمت این محصول روند ثبات را در پیش گرفته و از طرفی قیمت محصولات ایرانی نسبت به شرکتهای خارجی بسیار رقابتی گردیده است که امیدواریم این روند ثابت باعث رونق در صادرات این محصول گردد.

دیدگاه مسدود است.