بررسی قیمت پودر آب پنیر 1394/09/28

در ده روز گذشته با توجه به شرایط اقتصادی شاهد کاهش ضریب ریسک پذیری در سرمایه گذاری بودیم بطوری که از عدد58 در تاریخ 94/09/14 به عدد33 در تاریخ 1394/09/27 رسیده است که خود سبب کاهش گردش نقدینگی در بازار سرمایه و به طبع آن در بخش صنعت شده است.

قیمت پودر آب پنیر در بازار امریکا همچنان روند بدون تغییر را شاهد بوده ولیکن در شرق اروپا با کاهش 4/9 درصدی روبرو بودیم اما در غرب اروپا بدون نوسان نسبت به ده روز گذشته باقی مانده است .

به نظر می رسد که این روند تا پایان سال میلادی ادامه خواهد داشت. از طرفی در بازار داخلی نیز با یک روند ثبات قیمت بر روی این محصول روبرو هستیم هر چند که امید است در روزهای پایانی سال 94  با افزایش تقاضا بر روی این محصول شاهد رونق در این بازار باشیم .

دیدگاه مسدود است.