بررسی قیمت پودر آب پنیر 1394/09/08

بازارهای اروپایی در هفته ایی که گذشت  با کاهش قیمت این محصول مواجه شدند  غرب اروپا با کاهش 3/7 درصدی بیشترین کاهش را داشته وبازار شرق اروپا کاهش 3/5 درصدی را در این هفته تجربه کرده است ولیکن پودر آب پنیر آمریکا بدون تغییر باقی مانده است.

لازم به ذکر است در این ماههای پایانی سال میلادی کنونی انتظاراتی از کاهش یا افزایش  قیمت در بازار وجود ندارد از طرفی شاخص ترس و ریسک پذیری رشد چند واحدی را نشان داده و به عدد58 رسیده است .

دیدگاه مسدود است.