بررسی شاخص ترس و ریسک پذیری سرمایه

20042

شاخص ترس و ریسک پذیری که به عنوان شاخص برای میزان سرمایه گذاری در بازار می باشد در یک هفته گذشته سیر نزولی داشته  این وضعیت را به نوعی می توان اینگونه بررسی کرد

که تمایل کمتری به بخش صنعت و تولید از طرف سرمایه گذاران دیده می شود .

هر گاه این شاخص در وضعیت ترس بود بدین معناست که سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بازارهای جهانی دارند. این عدد هر چه کمتر باشد ترس بیشتری را در سرمایه گذاران نشان می دهد اما هر چه بیشتر باشد به منطقه ریسک پذیری نزدیک می شود. در وضعیت ریسک پذیری، سرمایه گذاران ریسک بیشتری برای سرمایه گذاری می کنند.

0 دیدگاه

  1. be name khoda
    zemne seps az site khoobetan lorfan jozve I darbare shakhes risk montasher konid ta betunim baray dars eghtesad sanji estefade konim.
    tashakor faravn