بررسی قیمت پودر آب پنیر1394/08/25

در یک هفته گذشته شاهد رشد 2/5 درصدی پودر آب پنیر در آمریکای شمالی بودیم که این روند رشد از ماه اکتبر تا کنون ادامه داشته و به نظر می رسد تا پایان سال میلادی جاری در همین سطح باقی بماند و این موضوع برای شرکتهای صادر کننده ایرانی که محصول خود را به کشورپاکستان صادر می کنند می تواند فرصتی باشد که با قیمتهای کنونی در بازار داخلی بتوانند مشتریان پاکستانی خود را ترغیب به خرید از آنان بنمایند.

از طرفی در همین مدت قیمت پودر آب پنیر در بازار اروپا با 5/2 درصد کاهش به قیمت 24170 ریال  رسیده است که سبب گردیده سیرصعودی قیمت در دو ماه منتهی به نوامبر متوقف شود البته لازم به ذکر است هنوز این قیمت با احتساب کرایه حمل تا بازار کشورهای اطراف ایران بالاتر از قیمتهای شرکتهای ایرانی می باشد. می توان چنین نتیجه گرفت در ماههای پایانی سال جاری میلادی شرکتهای ایرانی بتوانند با حفظ قیمتهای کنونی ضمن داشتن سهم بازارصادرات خود،  سود خود را نیزاز بازار صادرات حفظ کنند.

 

دیدگاه مسدود است.