بررسی قیمت پودر آب پنیر

پس از چند ماه سیر نزولی قیمت پودر آب پنیر که تقریبا در ماه سپتامبر 2015 به یک ثبات حداقلی رسید شاهد افزایش تدریجی قیمت این محصول در بازار اروپا بودیم رشدی معادل 5 درصد نسبت به ماه قبل از خودمی باشد.

البته با توجه به موجودی فعلی این محصول در بازار انتظار می رود روند فعلی حفظ شود

دیدگاه مسدود است.