بررسی قیمت پودر آب پنیر 1394/09/18

وضعیت بازار در یک هفته گذشته تقریبا ثابت بوده شاخص ریسک پذیری سرمایه گذاران نیز عدد 58 را نشان می دهد که ناشی از رکود در وضعیت فعلی می باشد. قیمت پودر آب پنیر در غرب اروپا بدون تغییر بوده ولیکن در شرق اروپا با رشد 1/72درصدی هفته پر رونقی را نسبت…

متن کامل