بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص خامه استحصالی کارخانه های لبنی

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخشنامه شماره 107637/675 مورخ 28/7/1394 را خطاب به معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور به شرح زیر اعلام کرد: به اطلاع می رساند با توجه به…

متن کامل