یکی از بندهای دستورالعمل قانون مربوط به باغها و اراضی ابطال شد

به گزارش خبرنگار مهر، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب هیأت وزیران در دیوان عدالت اداری بررسی شد. سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب…

متن کامل