سرمایه گذاران بخش کشاورزی حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نشست با اعضای اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: وزرت جهاد کشاورزی از هر سرمایه‌ای برای توسعه بخش کشاورزی استقبال می‌کند و تعاونی‌ها از سرمایه‌های ما هستند و باید در تصمیم گیری‌های بخش کشاورزی دخیل…

متن کامل

مشکلات در تامین ارز، دلیل کمبود نهاده‌های دامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، کاظم خاوازی در حاشیه جلسه با رئیس اتاق تعاون ایران و کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی این اتاق اظهار داشت: در جلسه با اتاق تعاون ایران بحث مشارکت و همکاری بیشتر بین جهاد کشاورزی با تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تحت پوشش…

متن کامل