نان صنعتی- بخش اول

bread-a-source-of-nutrients

مراحل تولید نان صنعتی عبارتند از: ۱- آماده سازی خمیر ۲- مخلوط کردن ۳- چانه گیری ۴- عمل آوری ۵- پخت ۶- سرد کردن و بسته بندی حال به طور خلاصه به تشرح فرآیند می پردازیم : :: آماده سازی خمیر آماده کردن خمیر به دو صورت دستی و ماشین…

متن کامل

پنیر ریکوتا

sliced ricotta cheese with a fresh mint on a wooden cutting board

ریکوتا نوعی پنیر قدیمی است که در ایتالیا تولید می شود احتمال دارد یکی از قدیمی ترین روش های استفاده از پروتئین آب پنیر در تغذیه انسان باشد به طور کلی ریکوتا فقط از آب پنیر به دست می آید اما امروزه از شیر یا ترکیبات شیری و آب پنیر…

متن کامل

پنیر چدار و روش تهیه آن

پنیر چدار1

فرآیند مقدماتی شیر: هدف پنیرسازی مدرن تهیه پنیری است که کیفیت خوب دارا باشد. به نظور حصول این امر، پیش خواسته هایی لازم است که شیر پنیر از ترکیب و کیفیت لازم برخوردار باشد و به این دلیل شیر از پیش مئرد ساخت و پرداخت قرار می یرد قبل از…

متن کامل