سفر وزیر جهاد کشاورزی به خراسان شمالی

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز سفر خود به خراسان شمالی، چندین طرح حوزه کشاورزی در شهرستان‌های بجنورد، اسفراین، شیروان و فاروج را افتتاح کرد. صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

متن کامل