صنایع غذایی باید از شمول قیمت گذاری آزاد شوند

logo_nasrdalya_512

رییس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازگانی تهران معتقد است: راه حل اصلی برای حل مشکل تولید و افزایش قیمت لبنیات، واقعی شدن قیمت این محصولات است. به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و به نقل از ایسنا، شاهرخ ظهیری  درباره وضعیت بازار لبنیات و افزایش…

متن کامل