کنترل بیولوژیک آفات و گسترش مبارزه تلفیقی در اراضی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کیخسرو چنگلوایی همچنین به صدور مجوز موقت و پروانه جهت تولید فرومون های پیش آگاهی، تله، حشره کش و قارچ کش‌های بیولوژیک، کارت زرد و پروتئین هیدرولیزات در این مدت اشاره و تصریح کرد: نظارت بر کنترل کیفی آفت کش‌ها، بازدید از انبارهای نگهداری آفت کش‌ها، برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی، کمیته‌های فنی و آزمون تعیین صلاحیت مسئولان فنی، انجام آزمایش‌های فنی و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های مرجع نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته در ۸ ماهه سال جاری بوده است.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان حفظ نباتات تنوع بخشی به سبد آفت کش‌های کشور با محوریت آفت کش‌های زیستی و سازگار با محیط زیست است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ قلم آفت کش کم خطر و ۵ قلم آفت کش زیستی ثبت شده است و با درخواست ثبت ۹ قلم آفت کش به دلیل محرز بودن مشکلات توکسیکولوژی و اثرات سو آنها در محیط زیست موافقت نشده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: با وجود مسائل و مشکلات فراوان ناشی از تحریم‌های ظالمانه تلاش‌های بسیار زیادی در زمینه تخصیص و تأمین ارز برای تدارک آفت کش‌ها در ۸ ماه سال جاری انجام شده است و هم اکنون مشکل خاصی در زمینه کمبود این نهاده مهم وجود ندارد.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.