ایجاد ۴۰ سامانه الکترونیکی در بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کریم احمدی صومعه با اشاره به ایجاد ۴۰ سامانه الکترونیکی در زیر بخش‌های کشاورزی، اظهار داشت: در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی، بالغ بر ۴ میلیون نفر بهره‌بردار ثبت شده‌اند که احراز هویت شده و حوزه‌های کاربردی آنها را شناسایی کردیم.

وی افزود: تاکنون ۹۳ درصد از زارعین در این سامانه ثبت شده‌اند و این سامانه در سال دو بار باید بروز رسانی شود که یک بار پیش از کشت و یک بار هم پس از برداشت محصول است.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.