درصد پايين‌چربي گاوهاي ايراني واقعيت ندارد؛ خوداتكايي كره در داخل شدني است

علی احسان ظفری مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی آنکه شیرگاو‌های ایرانی چربی کمتری دارند، اظهار کرد: برخی افراد برای رانت حاصل از واردات موضوعاتی مبنی بر درصد پایین چربی شیر ایرانی مطرح می‌کنند، در حالی که این موضوع واقعیت ندارد.

تکذیب چربی پایین گاوهای ایرانی

او با اشاره به اینکه هلشتاین مهم‌ترین نژاد گاو در دنیا محسوب می‌شود، افزود: در ایران ۹۵ درصد گاو‌ها هلشتاین هستند که این امر نشان می‌دهد اظهار نظر برخی افراد مبنی بر درصد جزئی شیر گاو‌های ایرانی واقعیت ندارد.

ظفری با بیان اینکه خوداتکایی کره در داخل شدنی است، گفت: سالیانه ۱۰ میلیون تن شیرخام در کشور تولید می‌شود که از هر یک تن شیر تولیدی ۳۲ کیلو چربی در قالب ماست، خامه و پنیر استحصال می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سالیانه ۴۵ هزار تن شیر در کشور تولید می‌شود، بیان کرد: با توجه به ظرفیت و پتانسیل صنعت دامپروری، امکان خوداتکایی کره در داخل وجود دارد به طوری که می‌توان خامه مورد نیاز را به مرور از چربی داخل تامین کرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی در پایان با اشاره به اینکه خوداتکایی کره در کوتاه مدت دست یافتنی است، تصریح کرد: دولت با حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زیرساخت‌ها می‌تواند شرایط را برای خوداتکایی و بی نیازی واردات کره در داخل مهیا کند، کما اینکه یک زمانی واردکننده پنیر بودیم و هم اکنون در این محصول به خوداتکایی رسیده‌ایم.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.