۱۰۹ هزار هكتار شاليزارهاي مازندران زير كشت دوم رفت

کشت دوم برنج در شالیزارهای مازندران به ۲ صورت نشای مجدد و پرورش ساقه شالی یا ” دونوج ” انجام می شود. در روش اول کشاورزان اقدام به آماده سازی دوباره شالیزار می کنند ولی در روش دوم ساقه های باقی مانده از کشت نخست دوباره جوانه زده و پرورش داده می شود .

تازه ترین گزارش جهاد کشاروزی مازندران که امروز چهارشنبه منتشر شد نشان می دهد که امسال تاکنون ۱۰۸ هزار و ۹۹۸ هکتار از شالیزارهای مازندران پس از برداشت کشت اول ، برای بار دوم زیر کشت برنج رفته است که از این میزان ۵۵ هزار و ۲۱۶ هکتار آن نشای مجدد است.

بر اساس این گزارش ۵۳ هزار و ۷۸۲ هکتار از شالیزارهای مازندران هم پس از برداشت کشت اول به روش پرورش ساقه زیر کشت دوم برنج رفته است.

کشاورزان مازندران امسال ۲۱۴ هزار و ۳۲۶ هکتار زمین را در مناطق مختلف استان زیر کشت اول برنج برده بودند که تاکنون بیش از ۸۵ درصد از محصول کشت اول برداشت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد که تاکنون برداشت شلتوک کشت نخست از سطح ۱۶۷ هزار و ۲۲۴ هزار هکتار از شالیزارهای استان برداشت شده است.

مجید بهادری افزود که محصول ۱۵۵ هزار و ۹۱ هکتار از اراضی شالیزاری استان امسال به روش مکانیزه برداشت شد و برداشت تنها هفت هزار و ۵۵۶ هکتار تاکنون به صورت دستی و سنتی بوده است.

برداشت مکانیزه برنج در مازندران طی یک دهه اخیر رواج یافت و در پنج سال گذشته با ورود ناوگان جدید و نوسازی ناوگان قدیمی گسترش یافت. بر اساس آمار جهاد کشاورزی امسال پنج هزار و ۴۰۰ دستگاه کمباین ویژه برای شلتوک وارد شالیزارهای مازندران شد که از این تعداد ۷۵۰ دستگاه جدید بود.

اگر چه جهاد کشاورزی برنامه برداشت ۱۰۰ درصدی شلتوک از شالیزارهای مازندران را به صورت مکانیزه در برنامه دارد ، ولی به علت نامناسب بودن برخی مزارع از جمله کوچک بودن قطعات ، برداشت دستی و سنتی در آنها اجتناب ناپذیر است.

سرانه زمین های شالیزاری در مازندران هفت دهم هکتار است و بیش از ۳۵۰ هزار برنجکار در ۲۲۰ هزارهکتار زمین به عنوان بهره بردار امرر معاش می کنند. بخشی از اراضی شالیزاری استان هر ساله به خاطر کمبود آب یا استراحت زمین زیر کشت نمی رود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از  توزیع ۱۷ هزار و ۳۱۱ تن کود شیمیایی بین کشاورزان شالیکار در سال جاری خبر داد و گفت : مبارزه با علف های هرز در ۴۰۶ هزار و ۸۳۴ هکتار، کرم ساقه خوار برنج ۱۶۱ هزار و ۳۳۳ هکتار، بلاست خوشه در ۹۸ هزار و ۹۱۸ هکتار و بلاست برگ در ۸۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع شالیزاری استان انجام شد.

وی افزود : امسال از سطح ۲۱۴ هزار و ۳۲۶ هکتار شالیزاری که کشت نخست برنج در آنها انجام شد ، ۱۶۷ هزار و ۶۲۴ هکتار به کشت ارقام محلی و ۴۶ هزار و ۷۰۲ هکتار هم به ارقام  اصلاح شده اختصاص داشت.

طارم محلی و طارم هاشمی از ارقام محلی و فجر ، ندا و تیسا از ارقام اصلاح شده برنج مازندران است.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.