افزایش شاخص برخورداری عشایر از آب سالم به ٦٣ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور علایی مقدم، قائم مقام سازمان امور عشایر کشور در جریان بازدید خبرنگاران از منطقه لار اظهار داشت: افزایش شاخص‌های برخورداری از آب شرب سالم، راه، رأی عشایر کشور در دستور کار سازمان امور عشایر و در حال پیگیری است.
 

وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر شاخص برخورداری از آب شرب سالم و بهداشتی برای جامعه عشایر از ٤٣ درصد به حدود ٥٤ درصد رسیده و بنا است که این رقم تا پایان برنامه ششم توسعه به ٦٣ درصد برسد.

این خبر تکمیل می‌شود…

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.