تجارت خارجي ايران از مرز ۵ ميليارد دلار عبور كرد

سیدروح اله لطیفی اظهار داشت: مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی در مردادماه به ۹میلیون و ۸۲۲ هزارتن  و ارزش ۵ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار رسید که سهم واردات، دو میلیون و ۴۱هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار  و سهم صادرات نیز هفت میلیون و ۷۸۱هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار بوده است.

وی در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای غیر نفتی کشورمان گفت:چین با دو میلیون و ۱۹۵ هزار تن به ارزش ۵۶۶ میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۴۲۰هزارتن به ارزش ۴۴۱میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۳۲۴هزارتن به ارزش ۳۳۸میلیون دلار، افغانستان با۵۱۴هزارتن به ارزش ۱۵۸میلیون دلار و ترکیه با ۲۲۶هزارتن به ارزش ۱۰۸میلیون دلار، پنج مقصد صادراتی کشورمان بودند.

لطیفی تصریح کرد:کالاهای صادراتی ایران به این پنج کشور از لحاظ وزنی ۷۳درصد و از لحاظ ارزش بیش از۷۴درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند.

دبیرشورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص واردات کالا در مرداد ماه گفت: پنج کشور اصلی طرف معامله برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور در مرداد ماه، چین ۳۳۵هزارتن به ارزش ۷۴۶میلیون دلار، امارات ۳۹۰هزارتن به ارزش ۷۰۷میلیون دلار، ترکیه۲۲۷هزارتن به ارزش ۲۹۷میلیون دلار، هند۱۵۲هزارتن به ارزش ۱۸۴میلیون دلار و آلمان با ۵۵هزارتن به ارزش ۱۲۵میلیون دلار بودند که جمعا یک میلیون و ۱۵۹هزارتن کالا به ارزش دومیلیارد و ۵۹میلیون دلار کالا از این کشورها وارد کشور شده است

لطیفی در خصوص سهم این پنج کشور در واردات کشور اظهار داشت:از لحاظ وزنی نزدیک به ۵۷درصد و از لحاظ ارزش ۷۴درصد کل واردات کشور در مرداد ماه به این پنج کشور اختصاص پیدا کرده است. وی در پایان افزود: بیش از ۸۵درصد کالاهای وارداتی به کشور کالای اساسی و نهاده های تولید است.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.