آغاز دوباره پلمب سریالی مراکز درمانی دامپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه دامپزشکان کشور، بر اساس نامه جدید عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری به مشاور عالی و مدیر کل حوزه شهردار تهران با موضوع پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی توسط شهرداری تهران، دوباره پلمب این مراکز درمانی و بهداشتی به دلیل فعالیت در شهرها به جریان افتاده است.

در این نامه آمده است: «در ارتباط با پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی توسط شهرداری تهران به پیوست نامه سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه فعالیت پزشکان در مقررات مختلف تعریف گردیده و مطب، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی موضوعا از فعالیت پزشکی خارج می‌باشند.

بر این اساس و با عنایت به این که استقرار مطب پزشکان در اماکن مسکونی به موجب قانون تجویز گردیده، تسری تسهیلات موضوع قانون محل پزشکان به مطب و کلینیک‌های دامپزشکی به نوعی توسعه دامنه شمول قانون و خلاف اصول کلی حقوقی است. مضافاً به این که استقرار مطب دامپزشکی در اماکن مسکونی مستلزم تردد مداوم حیوانات به ویژه حیوانات بیمار بوده که این امر از مصادیق بارز ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و «تهدید علیه بهداشت عمومی» خواهد بود جهت استحضار ارسال می‌گردد.»

سازمان دامپزشکی کشور ,

بنابراین گزارش در حالی که شهرداری تهران با استدلال اجرای ماده صد، ممنوعیت فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی در مناطق شهری و تعریف نشدن حرفه دامپزشکی در حرفه پزشکی و در نهایت ایجاد مزاحمت برای شهروندان اقدام به پلمب این مراکز می‌کند که در تضاد پروانه‌های فعالیت صادر شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور است.

در پروانه‌های صادر شده از سوی دامپزشکی به دامپزشکان اجازه فعالیت در منازل مسکونی با درب مستقل داده شده است اما شهرداری به این امر توجهی نمی‌کند.

پیرو این اقدامات شهرداری، برخی دامپزشکان دادخواستی به دیوان عدالت ادای ارائه دادند و این دیوان نیز به نفع دامپزشکان رأی صادر کرده است و حرفه دامپزشکی را مانند حرفه پزشکی و فعالیت آنها در منازل مسکونی قانونی دانسته است اما شهرداری تهران با وجود این رأی دیوان دوباره یک مرکز درمانی جدید دامپزشکی جدید را پلمب کرده است.

سازمان دامپزشکی کشور ,

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.