تكذيبيه شركت لبنيات سحر درباره اظهارات سخنگوي تعزيرات

گویا طبق اظهار نظر مجموعه سحر  پرونده هایی که مورد اشاره آقای رایگانی قرار گرفته عموما مربوط به سالهای گذشته و حتی مربوط به سال 93 بوده است و ارتباطی با سال جاری ندارد. در واقع تلقی رسانه ها دریاره اینکه تخلفی از سوی شرکت های لبنی در خصوص افزایش قیمت در سال جاری اتفاق افتاده نادرست است.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

پاسخ مجموعه سحر به اتهام وارد شده تعذیرات

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.