بحث معدوم‌سازي جوجه‌ها را دنبال مي‌كنيم

اسفنانی گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت تمام شده اقلام مصرفی در بازار را تعیین می‌کند، اگر در آینده قیمت مرغ و یا جوجه یک روزه افزایش یابد، تعزیرات به‌عنوان متولی برخورد با گران‌فروشی به بحث افزایش قیمت در پی جوجه‌کشی ورود خواهد کرد.

وی گفت: اینکه قیمت مرغ در چه زمانی افزایش پیدا می‌کند نامشخص است.

وی افزود: به‌محض مشاهده هرگونه افزایش قیمتی به موضوع گران‌فروشی ورود خواهیم کرد و در آن صورت یکی از مؤلفه‌های رسیدگی ما به این موضوع بحث معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه خواهد بود.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.