تشديد بازرسي‌هاي صنفي به دليل كاهش رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي

سعید ممبینی تأکید کرده است که این دستور در راستای تاکیدات و نامه ارسالی مدیر کل حوزه ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی واحدهای صنفی صادر شده است.

رئیس اتاق اصناف تصریح کرده است که در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی واحدهای صنفی و مراکز عرضه و فروشگاهی ضروری است که تشدید بازرسی‌های صنفی به نوبت با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان‌های صمت استانی و سایر دستگاه‌های نظارتی در دستور کار بازرسان قرار گرفته و نتایج اقدامات به این اتاق ارسال شود.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.