تجهيز ۲۸ درصد از اراضي آبي كشور به سامانه‌هاي نوين آبياري

عباس زارع خاطرنشان کرد: با اجرای طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری در هر هکتار پتانسیل صرفه جویی ۴ هزار و ۴۰۰ مترمکعب آب وجود دارد.

وی افزود: بر اساس آمار از سال ۶۹ تا پایان سال ۹۱ کل اراضی تجهیز شده به سامانه‌های نوین آبیاری در کشور، ۱ میلیون و ۲۹۰ هزار هکتار بود و از سال ۹۲ تا الان ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی آبی به این سامانه ها تجهیز شده است که معادل ۳۰ سال گذشته است.

زارع گفت: طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از سال ۹۵ تا به امروز پیشرفت فیزیکی ۳۰۰ درصدی داشته است چون به کارفرمایی خود بهره ‌برداران است؛ یعنی این پروژه تنها پروژه در کشور  است که کارفرمای آن بهره برداران و کشاورزان هستند و دولت به آنها در اجرای پروژه کمک می‌کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در سال ۹۲ به ازای  مصرف هر مترمکعب آب ۹۲۰ گرم تولید محصولات کشاورزی داشتیم و با اجرای طرح‌های آب و خاک مخصوصا سامانه‌های نوین آبیاری تا سال  ۹۷ این رقم به ۱۴۵۰ گرم رسیده است و راندمان کل آبیاری از  ۳۹ درصد در سال ۹۲ تا به ۴۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.