صدور مجوز صادرات کود اوره در اختیار شرکت پتروشیمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در خصوص اظهارات خلاف واقع و بی پایه و اساس عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در خصوص صدور مجوز صادرات کود اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شرکتهای پتروشیمی، طی اطلاعیه ای رسماً اعلام نمود که اظهارات آقای زارع چنانچه ناشی از حب و بغض نبوده باشد، قطعاً ناشی از بی اطلاعی و بی خبری ایشان از فرآیند صدور مجوز صادرات کود اوره بوده و بیش از ده سال است که وفق مصوبه هیات محترم وزیران صادرات کود اوره صرفاً با مجوز شرکت ملی صنایع پتروشیمی امکانپذیر است.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام نموده است: در فضایی که همواره سازمانها و شرکتهای دولتی به حمایت از واردکنندگان  متهم می شوند، اتهام حمایت از شرکت های پتروشیمی بعنوان بزرگترین تولیدکنندگان داخلی کود کشور در نوع خود بی‌سابقه و بی نظیر است!

در این اطلاعیه، روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام نمود که حمایت از شرکتهای پتروشیمی یعنی حمایت از تولید داخلی و صنعتی که ۷۰ در صد کودهای مورد نیاز کشور را تامین می‌نماید؛ ضمن آنکه شرکتهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۸  و در کشت بهاره سال جاری به کلیه تعهدات خود نسبت به بخش کشاورزی عمل نموده و در مقطع کشت بهاره سال جاری نیز بیش از ۸۰۰ هزار تن کود اوره تحویل بخش کشاورزی داده اند که در طول ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

در پایان این اطلاعیه، روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن توصیه به زارع برای رعایت اصول اخلاقی و انصاف در اظهارات خود اعلام نمود که مدیریت حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ظرف روز جاری بابت اظهارات خلاف واقع ایشان نسبت به طرح شکایت از زارع در محاکم قضایی اقدام نمود.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.