انتقال بذرهای مقاوم گندم به مزارع تسریع یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا صفری در نشست بررسی روند اقدامات مبارزه با بیماری‌های گندم اظهار داشت: در این جلسه بخش تحقیق و اجرا در وزارت جهاد کشاورزی مسائل مهمی را در مورد گندم مطرح و مؤسسات تحقیقاتی نقطه نظرات خود را در مورد بذر و حوزه گیاه پزشکی ارائه کردند.

وی تصریح کرد: نقطه کلیدی در این جلسه، تدوین دستورالعمل برای مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم با تفاهم سازمان حفظ نباتات، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی و مجری طرح گندم است؛ همچنین باید با فرآیند پرسرعت‌تر انتقال بذرهای مقاوم گندم به مزارع در دستور کار قرار گیرد.

صفری گفت: ساختار، نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مبارزه با آفات بیماری‌ها نیز باید در سازمان حفظ نباتات تقویت شود.

وی به تاکید بر اینکه باید برای استفاده از پهپادهای سمپاس نیز برنامه ریزی شود، تصریح کرد: باید نگاه جامع به موضوع گندم شکل بگیرد زیرا نگرانی جدی در خصوص خود مصرفی بذر این محصول وجود دارد.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.