انتقال بذرهاي مقاوم گندم به مزارع تسريع يابد

محمدرضا صفری در نشست بررسی روند اقدامات مبارزه با بیماری‌های گندم اظهار داشت: در این جلسه بخش تحقیق و اجرا در وزارت جهاد کشاورزی مسائل مهمی را در مورد گندم مطرح و مؤسسات تحقیقاتی نقطه نظرات خود را در مورد بذر و حوزه گیاه پزشکی ارائه کردند.

وی تصریح کرد: نقطه کلیدی در این جلسه، تدوین دستورالعمل برای مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم با تفاهم سازمان حفظ نباتات، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی و مجری طرح گندم است؛ همچنین باید با فرآیند پرسرعت‌تر انتقال بذرهای مقاوم گندم به مزارع در دستور کار قرار گیرد.

صفری گفت: ساختار، نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مبارزه با آفات بیماری‌ها نیز باید در سازمان حفظ نباتات تقویت شود.

وی به تاکید بر اینکه باید برای استفاده از پهپادهای سمپاس نیز برنامه ریزی شود، تصریح کرد: باید نگاه جامع به موضوع گندم شکل بگیرد زیرا نگرانی جدی در خصوص خود مصرفی بذر این محصول وجود دارد.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.