رشد ۳.۴ درصدي حجم تجارت ايران ايران و ارمنستان

در ماه مارس 2020 همزمان با اوج شیوع کرونا در ایران و در نتیجه بسته شدن مرزها و توقف مقطعی تردد کامیون‌ها، واردات کالایی ارمنستان از ایران در این ماه با ثبت کاهشی 59 درصدی نسبت به عملکرد ماه فوریه همین سال و رشد منفی 63 درصدی نسبت به عملکرد ماه مارس سال 2019، به حدود 10.2 میلیون دلار رسیده است.

مجموع واردات ارمنستان از ایران در 3 ماهه اول سال2020 نیزمعادل 55.5 میلیون دلار شده که نشانگر تحقق رشد منفی 11.5 درصدی در قیاس با عملکرد سه ماهه اول سال گذشته می باشد. در این ماه صادرات ارمنستان به ایران برابر با 5.8 میلیون دلار بوده که کل صادرات این کشور به ایران را در سه ماهه اول سال، با ثبت رشد 104 درصدی به 19.1 میلیون دلار بالغ نموده است.

ارزش تجارت دوجانبه ایران و ارمنستان در سه ماهه اول سال 2020 با رشد مثبت 3.44 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 74.6 میلیون دلار رسیده است.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.