تامین نهاده های تولید اولویت مهم وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی اظهار کرد: تأمین نهاده‌های تولید از اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی بوده و با همه توان در این زمینه اقدام کرده است.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به منظور ساماندهی سامانه بازارگاه به طور مرتب این سامانه را رصد می‌کند، تصریح کرد: در زیربخش دام و طیور تولیدکنندگان ما باید نگاه جهانی داشته باشند و این امر برای وزارتخانه بسیار حائز اهمیت است.

طلایی گفت: برای پایداری بازارهای صادراتی لازم است درصدی از تولیدات کشور به این امر اختصاص یابد.

وی یادآور شد: وزیر جدید جهاد از پدیدآورندگان نظام پهنه بندی کشاورزی هستند و دوره وزارت وی فرصت بسیار خوبی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی است.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.