وزیر جهاد کشاورزی با نمایندگان تشکل های مرغداری دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در نشست با تعدادی از مدیران عامل تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنعت مرغداری کشور در جریان مسائل، مشکلات و راهکارهای آنان برای توسعه این صنعت، وضعیت تولید و عرضه جوجه یکروزه و گوشت مرغ قرار گرفت.

در این نشست موضوعاتی همچون برنامه ریزی واحد و متمرکز برای تولید، تأمین به موقع نهاده‌ها، رونق صادرات و رویکردهای حمایتی از تولید کنندگان این صنعت به بحث و بررسی گذاشته شد.

صنایع غذایی نصردالیا تولیدکننده برتر پودر آب پنیر و پروتئین وی در خاورمیانه – برای تهیه محصولات با ما تماس بگیرید.

دیدگاه مسدود است.