پانزدهمين نمايشگاه شيريني و شكلات ايران

امروز سه شنبه ٢٣شهريور ٩٥ آغاز نمايشگاه شيريني و شكلات ايران بود و شركت نصر داليا همچون سنوات گذشته با شعار (همگام با كيفيت ، همراه با مشتري) جديدترين محصولات خود را بنا به خواست و نياز مشتريان در اين نمايشگاه عرضه imageنموده است .

طيف گسترده ايي از محصولات رنگي مطابق با نياز صنايع مختلف فضاي متفاوتي رادر غرفه نصر داليا ايجاد نموده است و حضور چندين شركت همكار در غرفه نصر داليا نشان از رويكرد مناسب را ميرساند.

شركت نصر داليا از كليه متخصصين جهت بازديد از غرفه اين شركت در نمايشگاه بين المللي سالن ميلاد دعوت به عمل مي آورد.

 

دیدگاه مسدود است.