بررسی قیمت پودر آب پنیر1394/08/17

قیمت پودر آب پنیر سفید مطابق نمودارها در هفته منتهی به 6 نوامبر 2015 در بازار امریکا 1/22درصد رشد داشته و با توجه افزایش قیمت در 15 روز گذشته به نظر می رسد سیر صعودی قیمت ها را بصورت تدریجی خواهیم داشت و اما آنچه که ما در بازار داخلی شاهد هستیم اینست که با توجه به تغییر رفتار مصرف کننده قیمت پودر آب پنیر سیر نزولی از خود نشان داده است البته برای واحدهای تولیدی که در امر صادرات به کشورهای منطقه فعالیت دارند فرصت مناسبی است که بتوانند محصول خود را در رقابت با محصولات مشابه اروپایی و امریکایی صادر نمایند .

دیدگاه مسدود است.