گزارش تصويري از چهاردهمين نمايشگاه شيريني و شكلات تهران

image image image

در روز افتتاحيه و روز دوم نمايشگاه با حضور گروهي از بازرگانان و متخصصين عرصه تجارت ارتباطات و قرار دادهاي خوبي جهت صادرات به حوزه قفقاز تنظيم گرديد

آنچه مسلم است دقت نظر مديران در خصوص كيفيت محصولات و صداقت و حفظ اخلاق حرفه ايي كه سر لوحه پرسنل شركت نصر داليا قرار دارد سبب شده يك اعتماد بين مجموعه نصر داليا و مشتريان ايجاد گردد.

 

دیدگاه مسدود است.