گزارش تصويري از نمايشگاه شيريني و شكلات تهران

image image

در سومين روز نمايشگاه حضور شركتهاي تجاري در غرفه شركت نصر داليا باعث دلگرمي گرديد .حضور متخصصين  نشان از اين است مسيري كه در پيش گرفته ايم درست و باعث اطمينان براي مصرف كنندگان شده است.

همچنين در روز سوم شركت نصر داليا ميزبان برخي از تجار  و بازرگانان خارجي  بوده و مذاكراتي در خصوص ارسال و صادرات به كشورهاي هدف صورت گرفت .

دیدگاه مسدود است.