قیمت پودر آب پنیر

در هفته منتهی به دوشنبه ۱۵ شهریور ماه بازهم شاهد افزایش قیمت  پودر آب پنیردر بازار اروپا و امریکا بودیم  رشدی معادل ۲/۳درصد نسبت به ماه گذشته میلادی و۱۸/۹ درصدی نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۱۵ میلادی که این سیر رو به رشد این محصول نوید  رونق در بخش صادرات برای تولیدکنندگان داخلی جهت بازار های منطقه می گردد. اما در وضعیت فعلی حاکم بر بازار داخلی و عدم تناسب بین عرضه و تقاضا سبب گردیده است که طی یک دوره بی ثباتی در بازار با یک وضعیت نسبی پایدارولیکن نامطلوب نه بارای تولید کننده و نه مصرف کننده  مواجه هستیم . امیدواریم در ماههای آینده شاهد رونق در بازار باشیم.

نصر دالیا

درباره نصر دالیا

شرکت نصردالیا تولیدکننده پیشرو پودر آب پنیر سفید، رنگی، پرمیت، جایگزین شیرخشک و شیرخشک بدون چربی از سال 1390 تاکنون و فعال در عرصه بین الملل می باشد.

دیدگاه بسته شده است