شاخص ترس و ریسک پذیری سرمایه گذاران

آنچه که از ابتدای ماه  داده ها و وضعیت بازار و در مقابل عکس العمل سرمایه گذاران نشان می دهد شاخص ریسک پذیر رو به افزایش بوده  و سبب جاری شدن پول در بازار گردیده است هر چند این روند با احتیاط بیشتری از جانب سرمایه گذاران همراه است و در وضعیت رکود بازار به نظر نمی رسد واکنش زود هنگامی را به دنبال داشته باشد ولی می توان امیدوار بود شرایط در چند ماه آینده متفاوت از امروز باشد.

نصر دالیا

درباره نصر دالیا

شرکت نصردالیا تولیدکننده پیشرو پودر آب پنیر سفید، رنگی، پرمیت، جایگزین شیرخشک و شیرخشک بدون چربی از سال 1390 تاکنون و فعال در عرصه بین الملل می باشد.

دیدگاه بسته شده است